Sjælsmaleri (personligt og firma)

Sjælsbillede DNA-billede sjælsmaleri

Sjælsmaleri

Et kunstnerisk sjæls udtryk, hvor farverne harmoniserer og stabiliserer hele dig og hvor sjælen finder hjem.

Et sjælsbillede er et kunstnerisk udtryk af de farver som knytter sig til din sjæl, som du har med dig fra før fødslen. Jeg kanaliserer de farver ned som knytter sig til din sjæl via din fødselsdato og jeg er i en meditativ tilstand, hvor jeg samtidigt maler et udtryk af din sjæls energi vibrationer og former. Alt i mens jeg gør det, kommer jeg i kontakt med de egenskaber og ressourcer som knytter sig til din sjæls vibrations farver. Det er en måde at udtrykke din sjæl på, lige som man kan lave sjæls musik.

Billede er et aftryk af din sjæl og da jeg er kanal og forbundet til det som er større, har billedet healing effekt til dig i din helhed. Det vil sige, at ved at du har billedet hængende hjemme hos dig og billedet har en udstråling, vil du kunne mærke de samme energier, som jeg har været forbundet med, som er i billedets udtryk og derigennem er der en forbindelse, en bro mellem dig og din sjæl.

Så har du svært ved at finde meningen med livet, har du svært ved at finde dig selv og din retning, så vil et sjælsmaleri kunne vejlede og guide dig i den rigtige retning, da du vil komme i kontakt med din sjæl og det som er større end dig. Samtidigt kan du også bruge billedet til at rense dig med ved at meditere minimum 10 min. hver dag. Ved at sidde med det eller forbinde dig med det. Du vil kunne mærke dig selv mere – din energi, din kærlighed, dine kvaliteter, som knytter sig til din sjæl. Det er ikke noget, du bare oplever ved første forsøg. Det kan være noget, du skal gøre ad flere gange. Jo mere tid du bruger med dit sjælsmaleri, jo mere bliver du connected med det dybere i dig og din sjæl.

Du vil måske kunne mærke kulde, varme, energi vibrationer, sitren, gåsehud, eller en følelse, som du kommer i kontakt med gennem billedet. Det er helt normalt, at du kan få transformeret gamle traumer og følelser. Samtidigt kan du komme i kontakt med noget større og du kan blive gennemstrømmet af glæde og kærlig-hed.

Maleriet er malet på papir med Rembrandt soft pasteller med mine fingre, hvor jeg fornemmer et større touch, da jeg har direkte kontakt med farven. Jeg giver afslutningsvis en fiksering og sætter det i en ramme, så det tager sig godt ud. Jeg vil skriftligt til billedet knytte nogle få stikord, som knytter sig til din sjæl.

Hvem kan der males til?

Jeg kan lave et sjælsudtryk til alle der ønsker at komme i kontakt med deres sjæl på en anden måde.

– Til dig, til en ven eller en partner

– Til et bryllups par

– En mor og et barn

– En Far og et barn

– Til dig og din forretning, hvis virksomheden har en fødselsdato.

Det tager mellem 2 og 5 timer for mig at forbinde mig og lave et sjælsmaleri. Så det er altid på bestilling og der følger en konvolut med til de stikord, jeg får ned omkring din sjæl. Så der er ingen clairvoyance ind over. Ved bestilling aftales dato og tid for afhentning.

Pris 

1500 kr.