fbpx
Healingsmaleri

Healingsmaleri

Et healingsmaleri er et maleri, der harmoniserer beskuerens energi med sine farver og healer ind i krop, sind og sjæl.

Farverne er jo en naturlig del af helheden. Når vi opholder os i naturen, ser vi en blomst i farver. Tænk bare på dyreriget og på en påfugl – sikke en farverig fjervifte, der folder sig ud. Når vi dyrker grøntsager i haven og tænker på himlens smukke regnbuer og ikke mindst på at få lov til at opleve nordlyset. Vi lader os inspirere af farverne, når vi køber tøj og indretter vores hjem og vi indtager dem gennem vores mad fra de skønne grøntsager.

Det er himmelsk og disse farver er magiske og kan bruges til healing, terapi, at afbalancere, støtte, til at rense og harmonisere hele mennesket. Farverne har forskellige vibrationer. De er en subtil, impulstyret energiform, som kan transformere og de indeholder forskellige temperaturer og menneskets vibrations energi ræsonnerer i samklang med farverne. Farvernes energi kan på den måde ”kommunikere” med kroppen og sjælens intelligens. Farverne er et fælles bevidsthedssprog, vi alle har mulighed for at finde en enhed i, lige som tonerne i musikken.

Farverne har en udstråling ud fra vores mentale bevidsthedsfelt og viser sig i auraen.

Et Chakra er et energicenter:

Chakrasystemet indeholder syv hovedenergicentre, lokaliseret på specifikke områder i kroppens midtlinje.

Ordet chakra betyder hjul. Chakraerne kaldes også for energihjul/energicenter. Chakraerne er energihjul, som optræder i menneskets energisystem som modtagere, transformatorer og fordelere af de forskellige former for prana. Chakra opsamler, forsyner og trækker livsenergi ind fra det æteriske felt og forsyner, fordeler energi i vores system bl.a. via hormon skabende kirtler, medianbaner og nervesystemet. Chakra svarer til bevidsthedsniveauer, der påvirker vores opfattelse af virkeligheden. De forbinder det fysiske med det mentale, idet hvert chakra påvirker de lemmer og organer, der befinder sig omkring det og deres sundhed. Chakraer svinger og vibrerer med forskellige frekvenser, præget af chakraets farve, tilstand, funktion og bevidsthedsniveau.

Chakraer er som energiporte i vores væsen, gennem hvilket det er muligt at opnå adgang til en endnu højre bevidsthedstilstand. Hvert chakra vil blive beskrevet separat. De arbejder vibrationsmæssigt sammen og energien strømmer frit mellem de enkelte.

Dette indiske, tantriske system rummer en enorm rigdom af forståelse og mange vinkler.

Chakra farver

De 7 primære chakra har hver deres farve, som har hver sin specifikke bevidstheds funktion. Farverne i et chakra opstår på grund af pulsering og rotation. Farveren afspejler en bevidsthedstilstand, som samtidigt er

en afspejling af bevidsthedsniveauet og bevidsthedsfunktionen. Når farven i et chakra er ren og klar, indikerer det at et chakra og dens bevidstheds funktion er velfungerende.

Materiale

Malerierne er altid malet på papir med Rembrandt soft pasteller med mine fingre, hvor jeg fornemmer et større touch, da jeg har direkte kontakt med farven. Jeg giver afslutningsvis evt. en streg med en farveblyant, touch og glimmer samt fiksering og sætter det i en ramme. På den måde bliver det afsluttet.

Visualisering

Det at visualisere er for mig magisk og det er fantastiske kræfter, vi ved vores eget sinds kraft fremkalder via indre billeder. Dette er en naturlig evne hos alle mennesker og ikke særligt svært at praktisere.

Vores sind råder over den mulighed, at lade den intense, billedlige forestilling, blive til virkelighed. Ved at iagttage touch maleriers farve og derefter lukke øjnene, vil det være nemmere at visualisere og oplev farven for ens indre.

Farvens gave

Bevidst at bruge disse farver er en forbløffende gave- en metode til selv healing og til harmonisering af krop, sind, og ånd. Farverne har en healings energi og vibrations effekt som er transformerende, forvandlende og afbalancerende, aktiverende og harmoniserende ind i det fysiske, æteriske, astrale, mentale og spirituelle bevidsthed lag. Vibrationer, der er i farvens energi, påvirkes via øjet og ved berøring af huden, som er vores sanseorgan. Ved kontinuerlig brug af touch maleriet, vil du kunne harmonisere dit chakra system og opnå personlig og spiritual udvikling. Farverne kan opløse energi ophobninger og blokeringer, samtidigt med at du beder den intelligente krop om healing, helbredelse og renselse.