Forretningsbetingelser Stjerneenergi v/Christa Bundgaard Frederiksen

Gyldighed:

Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Stjerneenergi og Christa Bundgaard Frederiksen. Alle ydelser, kurser, produkter, workshops, 1:1 mentorring/coaching og mentorring forløb udgår fra Stjerneenergi v/Christa Bundgaard Frederiksen, CVR nr.:20804491, c/o Christa Bundgaard Frederiksen, Gammel Sognevej 2A, 5771 Stenstrup. Mail: christa@stjerneenergi.dk

Fortrolighed:

Stjerneenergi behandler alle dine informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme Stjerneenergi i besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og mentorring/coaching fortroligt. Stjerneenergi deler ikke dine oplysninger, informationer og dit materiale med uvedkommende tredjepart.

Priser:

Alle priser er i danske kroner (DKK) incl. moms.

Betalingsbetingelser vedrørende mentorforløb, kurser, foredrag, 1:1 mentorring/coaching samt andre ydelser : Mentorforløb, kurser, foredrag og 1:1 mentorring betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales skriftligt. Tilmelding er bindende. Mentorforløb kan betales i rater mod et gebyr – 1. Rate betales inden forløbets opstart. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

Mentorforløb, kurser og 1:1 mentorring/coaching afvikles på de angivne tidspunkter. Såfremt der skulle blive tale om ændringer, bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Hvis et kursus, mentorforløb eller andre ydelser skulle blive aflyst på foranledning af Stjerneenergi, får køber en forholdsmæssig del af det indbetalte beløb retur. Aflyses en dag på mentorforløb eller kurser på foranledning af Stjerneenergi, bliver dagen erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale. Tidspunkter for coaching/mentorring sessioner kan ændres op til 24 timer inden din aftale. Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt for at du har en velfungerende telefon eller internetforbindelse.

Rettigheder:

Stjerneenergi har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, workshops, mentorring forløb og 1:1 mentorring Ved køb af Stjerneenergis ydelser opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjepart. Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

Ansvar:

Ethvert erstatningsansvar, som Christa Bundgaard Frederiksen og virksomheden Stjerneenergi måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, workshops, foredrag, coaching, 1:1 mentorring og mentorring forløb, er begrænset til direkte skade og tab. Dog kan beløbet aldrig overstige mere end 50% af det indbetalte kursusgebyr incl. moms. Stjernenergi og Christa Bundgaard Frederiksen kan under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Christa Bundgaard Frederiksen har handlet simpelt uagtsomt.

Ændring af forretningsbetingelser:

Christa Bundgaard Frederiksen har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser uden varsel.

Lovvalg og værneting: Aftalen er underkastet dansk ret.

© 2020 Stjerneenergi v/Christa Bundgaard Frederiksen. Alle rettigheder forbeholdes Stjerneenergi, Gammel Sognevej 2A, 5771 Stenstrup. CVR nr.: 2080449