Clairvoyance

Christa Bundgaard tegner sjælsbillede

Clairvoyance

Jeg er clairvoyant fra naturens side. Det vil sige, at jeg er født clairvoyant. Jeg har op gennem barndommen altid været særlig sensitiv, og kunnet mærke og fornemme andre menneskers energi og stemning. Det var ikke altid lige nemt, da det er en stor verden, at forholde sig til som barn og samtidig var det et tabuemne i min familie. Oplevelser fra barndommen lagde små frø, som begyndte at spire i min videre opvækst. Nysgerrigheden og interessen for det spirituelle har altid været en del af mit liv, jeg er altid blevet draget hen imod det. Jeg fandt vejen og troen på det spirituelle gennem min egen personlige selvudvikling. Jeg fandt svarende på mine mange spørgsmål, da jeg læste til Rudolf Steiner pædagog. Derigennem åbnede den åndelige verden sig på en helt ny måde.

En gave fra naturen- som jeg videregiver professionelt!

Det betyder, at jeg ikke har gået på clairvoyance skole for at lære det. Det er en gave fra naturens side. I dag arbejder jeg professionelt med mit klarsyn.

Jeg har som person altid været meget bevidst, stillet spørgsmålstegn og aldrig accepteret et nej, forstået på den måde, at jeg altid har set muligheder gennem mit klarsyn. Jeg har selv haft en del magiske og kraftfulde oplevelser gennem hele livet og er dybt taknemmelig for hjælpen derfra. Jeg lever og navigerer ud fra min indre vejleder. Jeg mærker tydeligt, at der bliver holdt hånd over mig, hvilket jeg fra mit hjerte er dybt taknemmelig for.

Kontakt med afdøde

Jeg får kontakt med afdøde og energi fra engle.

Ja, jeg bliver tit spurgt ,om jeg kan få kontakt med afdøde, hvilket jeg svarer, at jeg kan, men det er ikke noget jeg bestemmer. Det er den afdøde, der bestemmer, om de vil komme igennem og lade mig være talerør og videregive information. Jeg oplever kontakten på forskellige måder. Evt. kommer der en duft. Jeg mærker kulde, varme, sitren og lys eller mørke, når der er afdøde kontakt.

Jeg beskriver først, det jeg fornemmer, mærker og hører fra den afdøde, for at det er genkendeligt for kunden. Derefter stiller jeg mig til rådighed for de budskaber, der eventuelt skal begge veje.

Jeg ser og oplever englevæsener som en energiform med den essens og kvalitet, de kommer igennem med. De guider, støtter og hjælper til med de beskeder, der skal igennem og samtidigt kan der opstå healing energi.

Jeg ser og oplever din aura udstråling, som en energiform der stråler ud af dit mentale felt via farve udstrålinger. Hvilket jeg bruger som et værktøj til sessionen.

Det er en gave fra universet – Tak!

Jeg er klarsynet på den måde, at jeg får billeder, som kan være små klip eller som en film med oplevelser. Jeg hører stemmer, hvor beskeder kommer som min egen stemme, som jeg formidler videre. Jeg fornemmer den andens sindstilstand. Det vil sige, at jeg kan fortælle, hvordan du har det. Jeg fornemmer, hvis der er problemer, blokeringer i dit energisystem, som kan ligge der fra fortiden, og kan fortælle dig, hvordan det påvirker din nutid. Jeg kan gennem klarsynet hjælpe med vejledning af forskellige problemstillinger, der evt. er gået i hårdknude og afhjælpe med mulige fremtidsbeslutninger. Jeg mærker og fornemmer det gennem min krop, så jeg får smerte eller bliver vejledt på forskellige måder i min egen krop og kan mærke dine følelser i min krop.

Farver og beskeder

Min måde at arbejde med farverne på er noget, der er opstået i min egen personlige udvikling. Det har været som et kald, en forbindelse. Når jeg er i maleprocessen, er der altid kommet beskeder. Det er her, mine sjælebilleder er opstået. I første omgang var det familie og venner, der fik mine oplevelser. Siden er det blevet til en del af min levevej

Clairvoyance med healing billede

Et sjælebillede er et her og nu udtryk på, hvordan jeg ser og oplever din sjæl og sindstilstand gennem clairvoyance. Jeg sidder og tegner, fornemmer din energi, dine farver og former fra dig, som jeg tegner over i et healings billede, som har healings energi, samtidigt med at jeg udtrykker mig clairvoyant. Jeg bruger også farverne fra chakraerne, for at fornemme energien fra hvert enkelt chakra i mennesket. Når billedet er tegnet færdigt, fikserer jeg det, da farverne er soft pasteller og smitter af. Derefter ser jeg på billedet ud fra dets helhed og tyder sjælebilledets budskaber ud fra sammenhæng i dens energi, former og farver. Sjælebilledet viser forholdene til fortid, nutid og fremtid.

Farverne er et værktøj 

Farverne er for mig en levende energi form og det er gennem farverne, jeg har fået åbnet op til min spiritualitet. Derfor bruger jeg farverne i alt, hvad jeg laver i mine sessioner, som et værktøj i et healingsbillede. Det er et her og nu billede og et udtryk af min oplevelse af din sjæl og din mentale tilstand. Healingsbilledet har healings energi. Det vil sige, at du kan mærke energi vibrationer fra billedet. Ved at se på det eller meditere via billedet, vil du kunne opleve healing til din proces gennem det, da det er forbundet med din sjæls energi. Du får dit personlige billede med hjem.

Pris 

Session :

1 time clairvoyance 600,-

1 ½ time clairvoyance 800,-

Ikoner Stjerneenergi

Afdødekontakt

En afdødekontakt kan give dig vished og fred med den situation, du er i. Du kan også få svar, hvis du har spørgsmål til eller om den afdøde.

De kunder, som kommer til mig og ønsker afdødekontakt, har som regel nogle spørgsmål til eller omkring den person, de har mistet. Der kan være noget de ikke helt forstår, enten omkring døden eller den afdødes liv. Det kan være nogle uafklarede ting, som ligger og forstyrrer den levende persons energi. Andre ønsker afdødekontakt for at vide, hvordan den afdøde har det.

Alle de der har oplevet afdødekontakt gennem mig, oplever at de bliver afklaret på den ene eller anden måde. De finder fred og forståelse for det problem, de kommer med. På den måde kan de bedre komme videre og være trygge i det at have mistet en. Og det er netop den tryghed, jeg føler mig kaldet til at give dig.

Hvordan foregår afdødekontakt?

En afdødekontakt foregår i klinik Stjerneenergi. Vi sidder og snakker lidt. Stille og roligt begynder jeg at se nogle billeder og høre noget inde i mit indre. Jeg får nogle fornemmelser om den her ånd, som du gerne vil i kontakt med. Imens beskriver jeg det, jeg mærker, ser, hører og fornemmer for dig.

Afdødekontakt foregår for det meste, mens du ligger på en briks. For at bliver mere konkret og specifik så der kan opstå et mere kraftfuldt ”Touch”, vil jeg røre ved dig, ved at holde dig på din skulder og hånd. På den måde opnå jeg større kontakt til den afdøde. Jeg mærker din og den afdødes energi på samme tid og jeg kan få kontakt med ånden på den anden side.

Nogle gange fortæller ånden mig om noget han eller hun gjorde, da han eller hun var i live : Det kan være en særlig måde personen kærtegnede dig på eller lignende, som kendetegner den person, du vil i kon-takt med. Sådan en besked får jeg ofte, når den afdøde vil gøre dig sikker på, at det er ham eller hende du ’taler’ med.

Jeg kan også forbinde mig ved, at jeg mærker en fysisk smerte hos mig selv. Det beskriver jeg for dig og det fører ofte til, at min kunde kan fortælle mig om den afdøde havde smerte/sygdom eller lignende i den legemsdel, jeg mærker.

Hos mig er det normalt, at jeg har besøg af en afdød via en åndelig tilstedeværelse, imens jeg laver en clairvoyance eller mens jeg healer dig. Dér er åbnet op for de spirituelle og åndelige kræfter og jeg kan fornemme kraftig kontakt til den anden side. Ofte har jeg den største kontakt, når jeg er i berøring med dig. Derfor er afdødekontakt mest naturligt for mig, når du ligger afslappet på briksen og hviler dig.

Under clairvoyancen kan jeg blive ishamrende kold. Det betyder, at jeg har afdødekontakt og at der er en sjæl, der er igennem. Det er en kraftig energi, der er til stede og den mærker jeg meget tydeligt i form af kulde. Tit spørger jeg kunden om de også kan mærke denne kulde og sitren. Det kan de fleste måske ikke med det samme, men inden sessionen er slut kan man. 

Kan jeg altid få kontakt til den afdøde?

Afdødekontakt er lidt ligesom et telefonopkald : Jeg kan sagtens ringe til den afdøde, men det er afdøde, som vælger om han eller hun vil tage telefonen og svare mig. Men jeg har aldrig oplevet, at jeg ikke får kontakt. Den afdøde vil ofte gerne hjælpe den levende med at få besvaret et spørgsmål eller få noget afklaret. Det kan være til gavn for begge parter, fordi der kan være en uforløst energi, som blokerer.

Er din afdøde død pludseligt, så får jeg ofte noget ned fra afdøde om noget bestemt, som du kan gøre for at finde fred i din sorg. Gør du det, kan du komme af med den smerte og de blokeringer, du har i forhold til dødsfaldet.

Kan jeg være sikker på, at det er min kære, du har kontakt med?

Du kan aldrig være 100 % sikker på, at den person jeg får fat i, er din kære. Men ofte får jeg billeder ned, som beskriver din afdøde meget konkret. Det kan være noget vedkommende altid gjorde, en måde at tiltale dig på, at kærtegne dig på eller en fysisk ting, som kendetegnede den afdøde.

Ofte vil du selv kunne mærke, om det er din kære jeg har kontakt med. Gennem de ting jeg fortæller dig og de ting jeg gør, vil du vide om det passer på den person, du gerne vil i kontakt med og om det giver mening for dig. Den kontakt jeg får ned, kan også være dine hjælpere og guider, som arbejder for dig.

Jeg kan også hjælpe sjæle over på den anden side. Nogle gange klistrer ånden sig nærmest fast i den levende, fordi der er noget uafklaret eller uforløst, som jeg hjælper med at gøre op med. På den måde bliver ånden og du sat fri – og ofte lærer du noget, som du kan tage med på din vej. Denne forløsning sker oftest ved healing.

Når jeg healer, så kan du opleve, at der er flere, der healer dig samtidigt. Nogle af mine kunder har fortalt om, at de kan se jeg står ved deres hoved, men der er også en eller flere ved deres fødder. Det sker, blandt andet, på grund af mit sted herude og de mange hjælpere jeg har med mig.

Pris 

Afdødekontakt

600 kr. for en times varighed og foregår i klinik Stjernenergi